Befaszczot i Akademia WSB partnerami

Spółka Befaszczot została partnerem Akademii WSB w Cieszynie. Jesteśmy przekonani, że czeka nas owocna współpraca.

17 czerwca Tomasz Bierówka, Prezes Zarządu Befaszczot Sp. z o.o. podpisał umowę o współpracy z dr Edytą Nowak-Żółty, Dziekanem Akademii WSB, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie. Deklaracja określa zasady współdziałania i ma przynieść korzyści zarówno studentom, jak i pracownikom.

Po pierwsze, porozumienie stanowi podstawę dla realizacji wspólnych inicjatyw i opiniowania programów studiów. Po drugie, ma umożliwić studentom odbywanie praktyk w strukturach naszej spółki. Na umowie zyskają również nasi pracownicy, którzy będą mogli podejmować studia w Akademii WSB na preferencyjnych warunkach.

Umowa została zawarta w siedzibie naszej firmy. Dziękujemy za wizytę i czekamy na pierwsze efekty wspólnych działań.