Tydzień Lasów FSC z Befaszczot

23 września rozpoczyna się Tydzień Lasów FSC 2023! Cieszymy się, że możemy być w gronie firm i organizacji, które przeciwdziałają zmianie klimatu i pomagają w ochronie bioróżnorodności.

W ostatnim tygodniu września na całym świecie obchodzony jest Tydzień Lasów FSC. Celem akcji jest ochrona lasów i zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt, że odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do ochrony środowiska, łagodzi zmianę klimatu oraz związane z nią negatywne zjawiska. W Befaszczot również włączamy się do inicjatywy FSC Polska, gdyż zależy nam na wywieraniu pozytywnego wpływu na nasze otoczenie i budowaniu bardziej ekologicznej przyszłości.

Lasy odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i podtrzymaniu bioróżnorodności. To zielone płuca, które są domem dla aż 80% gatunków zwierząt żyjących na naszej planecie. Zważywszy na fakt, że wiele produktów i przedmiotów codziennego użytku jest wytwarzanych z drewna, bardzo ważna staje się kwestia pochodzenia tych surowców.

FSC promuje zrównoważoną gospodarkę leśną, aby chronić lasy, jednocześnie pozwalając ludziom korzystać z ich dobrodziejstw. Certyfikat FSC to gwarancja, że oznakowane nim produkty powstały z drewna pozyskanego w odpowiedzialny sposób.

Z radością świętujemy Tydzień Lasów FSC, wspierając w naszych kanałach komunikacji budowanie świadomości społecznej w zakresie tego, jak ważne jest odpowiedzialne zarządzanie lasami.

Wspólnymi siłami możemy dokonać realnej zmiany i zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość.