Befaszczot Sp. z o.o. to największy i najstarszy polski producent narzędzi malarskich i budowlanych oraz szczotek kosmetycznych i gospodarczych. To stabilny i wiarygodny pracodawca od 146 lat w Bielsku-Białej. Firma dysponuje największą koncentracją nowoczesnych maszyn do produkcji szczotek i pędzli w Polsce. Posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz FSC. Jako Zakład Pracy Chronionej aktywnie wspiera zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. 

pedzel-lewa-strona-scaled-1.jpg

Ślusarz

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Opis stanowiska:

 • wykonywanie zleconych prac tokarskich oraz frezarskich,
 • obsługa podstawowych maszyn i urządzeń warsztatowych (szlifierka, wiertarka),
 • przeprowadzanie cyklicznych prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń,
 • usuwanie bieżących usterek i uszkodzeń w maszynach i urządzeniach,
 • regeneracja zużytych i uszkodzonych narzędzi,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych konserwacji i napraw.
 

Wymagania:

 • praktyczna umiejętność obsługi frezarki, tokarki, wiertarki, szlifierki,
 • umiejętność obsługi maszyn do mechanicznej obróbki metalu,
 •  umiejętność obróbki ręcznej i pasowania elementów,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • znajomość rysunku technicznego oraz schematów konstrukcyjnych,
 • wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe,
 • zdolności manualne, precyzja, dokładność, samodzielność,
 • dobra organizacja pracy.
 

Mile widziane:

 • umiejętność obsługi frezarki CNC,
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w nowoczesnej firmie produkcyjnej o 146-letniej tradycji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej bezpośrednio z pracodawcą,
 • dogodny dojazd komunikacją miejską,
 • praca w maksymalnie 8-godzinnym wymiarze czasu pracy,
 • przyjazną atmosferę w nowoczesnych warunkach i bezpiecznym środowisku pracy,
 • jakościową odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • wsparcie Spółki przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • opieka doświadczonego zespołu w okresie wdrożenia do pracy,
 • szereg benefitów dla wszystkich pracowników:
  • świadczenia z ZFŚŚ,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • świadczenia okolicznościowe (np. nagrody jubileuszowe),
  • dostęp do podstawowej opieki medycznej w miejscu pracy,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
  • możliwość przystąpienia do medycznego ubezpieczenia grupowego,
  • możliwość udział w szkoleniach dodatkowych (np. pierwsza pomoc, obsługa AED),
  • dodatkowa, 15 minutowa przerwa w pracy „na kawę”,
 • dodatkowe benefity dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności:
  • dofinansowanie do leków,
  • dofinansowanie do badań lekarskich.
 

PROSIMY O DOŁĄCZENIE KLAUZULI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Ślusarza, prowadzonego przez Befaszczot Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Paderewskiego 7, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).”

(oraz dobrowolnie)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Befaszczot sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 ) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Befaszczot Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Paderewskiego 7.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. Pani/Pana zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres sześciu miesięcy od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan wycofać przesyłając oświadczenie na adres do korespondencji: Befaszczot Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Paderewskiego 7 lub adres e-mail: rodo@befaszczot.com.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres do korespondencji: Befaszczot Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Paderewskiego 7 lub adres e-mail: rodo@befaszczot.com.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.