Befaszczot Sp. z o.o. to największy
i najstarszy polski producent narzędzi
malarskich i budowlanych oraz szczotek
kosmetycznych i gospodarczych.
To stabilny i wiarygodny pracodawca
od 145 lat w Bielsku-Białej. Firma
dysponuje największą koncentracją
nowoczesnych maszyn do produkcji
szczotek i pędzli w Polsce. Posiada
certyfikat ISO 9001:2015 oraz FSC.
Jako Zakład Pracy Chronionej
aktywnie wspiera zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.

pedzel-lewa-strona

Pracownik produkcji / Operator maszyn

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres obowiązków:

 • praca przy produkcji szczotek i pędzli,
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie ze standardami,
 • prowadzenie stanowiskowej kontroli jakości surowców, materiałów i półfabrykatów,
 • zapewnienie prawidłowej jakości produktu.
Wymagania:
 • dokładne oraz sumienne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
 • sprawność manualna,
 • motywacja do pracy,
 • samodzielność i operatywność w działaniu,
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem.

Mile widziane:

 • orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w nowoczesnej firmie produkcyjnej o 145 letniej tradycji,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej bezpośrednio z pracodawcą,
 • dogodny dojazd komunikacją miejską,
 • praca w maksymalnie 8-godzinnym wymiarze czasu pracy,
 • przyjazną atmosferę w nowoczesnych warunkach i bezpiecznym środowisku pracy,
 • jakościową odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • wsparcie Spółki przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • opieka doświadczonego zespołu w okresie wdrożenia do pracy,
 • szereg benefitów dla wszystkich pracowników:
  • świadczenia z ZFŚŚ,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • świadczenia okolicznościowe (np. nagrody jubileuszowe),
  • dostęp do podstawowej opieki medycznej w miejscu pracy,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
  • możliwość przystąpienia do medycznego ubezpieczenia grupowego,
  • możliwość udział w szkoleniach dodatkowych (np. pierwsza pomoc, obsługa AED),
  • dodatkowa, 15 minutowa przerwa w pracy „na kawę”,
 • dodatkowe benefity dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności:
  • dofinansowanie do leków,
  • dofinansowanie do badań lekarskich.
PROSIMY O DOŁĄCZENIE KLAUZULI:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji  procesu rekrutacji na stanowisko Pracownika Produkcji, prowadzonego przez Befaszczot Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Paderewskiego 7, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

(oraz dobrowolnie)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Befaszczot sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 ) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Befaszczot Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Paderewskiego 7.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. Pani/Pana zgoda.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres sześciu miesięcy od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę może Pani/Pan wycofać przesyłając oświadczenie na adres do korespondencji: Befaszczot Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Paderewskiego 7 lub adres e-mail: rodo@befaszczot.com.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres do korespondencji: Befaszczot Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Paderewskiego 7 lub adres e-mail: rodo@befaszczot.com.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.