Befaszczot Sp. z o.o. to największy i najstarszy polski producent narzędzi malarskich i budowlanych oraz szczotek kosmetycznych i gospodarczych. To stabilny i wiarygodny pracodawca od 145 lat w Bielsku-Białej. Firma dysponuje największą koncentracją nowoczesnych maszyn do produkcji szczotek i pędzli w Polsce. Posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz FSC. Jako Zakład Pracy Chronionej aktywnie wspiera zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

pedzel-lewa-strona-scaled.jpg

Asystent ds. Produkcji

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie i analiza dokumentacji technicznej,
 • przygotowywanie kalkulacji kosztów,
 • przygotowywanie oraz wspieranie projektów doskonalenia procesów produkcyjnych,
 • analiza możliwości wykonawczych oraz technologicznych, mocy produkcyjnych, kosztów, czasów pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm,
 • odpowiedzialność za terminowe i właściwe wykonywanie przydzielonych zadań.
 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, dopuszczalne średnie poparte doświadczeniem,
 • znajomość oprogramowania MS Office, w szczególności Excel,
 • podstawowa wiedza z zakresu użytkowania systemów klasy ERP,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • kreatywność, zdolność analitycznego myślenia, podzielność uwagi, umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • atutem będzie doświadczenie w zakresie rozliczeń, raportowaniu, analizie danych.
 

Mile widziane:

 • doświadczenie na stanowisku Asystent ds. Produkcji lub pokrewnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 

Oferujemy:

 • ciekawą i stabilną pracę w nowoczesnej firmie produkcyjnej o 145-letniej tradycji,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • kontakt z najnowszymi technologami i możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie Spółki przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • opieka doświadczonego zespołu w okresie wdrożenia do pracy,
 • szereg benefitów dla pracowników:
  • świadczenia z ZFŚŚ,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • świadczenia okolicznościowe (np. nagrody jubileuszowe),
  • dostęp do podstawowej opieki medycznej w miejscu pracy,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
  • możliwość przystąpienia do medycznego ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe benefity dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności:
  • dofinansowanie do leków,
  • dofinansowanie do badań lekarskich.
 

PROSIMY O DOŁĄCZENIE KLAUZULI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji  procesu rekrutacji na stanowisko Pracownika Produkcji, prowadzonego przez Befaszczot Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Paderewskiego 7, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).”

(oraz dobrowolnie)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Befaszczot sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 ) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Befaszczot Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Paderewskiego 7.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. Pani/Pana zgoda.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres sześciu miesięcy od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę może Pani/Pan wycofać przesyłając oświadczenie na adres do korespondencji: Befaszczot Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Paderewskiego 7 lub adres e-mail: rodo@befaszczot.com.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres do korespondencji: Befaszczot Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Paderewskiego 7 lub adres e-mail: rodo@befaszczot.com.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.