BEFASZCZOT


powrót

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Warunki podstawowe
Firma składająca po raz pierwszy zamówienie w Spółdzielni Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli :"BEFASZCZOT" zobowiązana jest, o ile nie zostało ustalone inaczej, do dokonania zapłaty przy odbiorze towaru gotówką lub potwierdzonym przelewem.

Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów swojej firmy:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • decyzję nadania numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Zamówienia realizowane będą na zasadach ustalonych dla zamawiającego w terminie do 7 dni.

2. Realizacja zamówienia
Realizacja pierwszego zamówienia następuje na podstawie pisemnego zamówienia zawierającego:

 • dokładną nazwę i adres zamawiającego,
 • numery NIP i REGON,
 • telefony kontaktowe, nazwiska i imiona osób zajmujących się realizacją zamówienia.

Jeśli zamówienie wykonywane jest z indywidualnym nadrukiem Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zamówieniem wzór nadruku w postaci komputerowej (CorelDraw wersje od 3.0 do 9.0) lub w postaci graficznej (oryginał druku logo), z określonymi kolorami nadruku w skali PANTONE. Ostateczna realizacja zamówienia następuje po pisemnej akceptacji projektów nadruków, ustalonego terminu i formy dostawy, ceny i warunków płatności.

3. Realizacja dostawy
W cenę towaru wliczony jest koszt transportu na terenie kraju. Warunkiem dokonania wysyłki jest wcześniejsze dostarczenie upoważnienia do wystawienia faktur VAT bez podpisu wystawionego przez Zamawiającego.

4. Warunki płatności
Forma i termin płatności ustalone są indywidualnie pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli "BEFASZCZOT", a Zamawiającym. Faktura VAT jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty a wskazany na fakturze termin, oznacza termin w jakim kwota zapłaty winna znaleźć się na koncie Spółdzielni Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli "BEFASZCZOT"

5. Reklamacje
Zamawiającemu przysługuje prawo wnoszenia roszczeń dotyczących zamówionego towaru w ciągu 7 dni od daty jego odbioru, z zachowaniem formy pisemnej. Spółdzielnia Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli "BEFASZCZOT" zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania jej pisemnego zgłoszenia.

6. Rozstrzyganie sporów
W sprawach spornych nie rozstrzygniętych na drodze polubownej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Handlowego. Ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla siedziby Spółdzielni Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli "BEFASZCZOT" w Bielsku-Białej.


Szczotki różne
kije do szczotek
Szczotki do obuwia i błota
Szczotki do zwierząt
Szczotki do ubrań
Szczotki do szorowania
Szczotki do zamiatania
Szczotki do mycia wanien i WC
Szczotki kuchenne
Szczotki do szorowania ręcznego
Szczotki do szorowania na kij
Szczotki do zamiatania
Szczotki do zamiatania
Szczotki do zamiatania
Szczotki kuchenne
Szczotki kuchenne
Szczotki kuchenne
Szcoztki kosmetyczne - Pędzle do golenia
Szczotki kosmetyczne - szczoteczki do zebów
Szczotki do włosów
Szczotki do ciała, pumeksy
Szczotki do mycia rąk
Zestawy malarskie, pędzle akcesoria
Pędzle, euromale
Pędzle, narzedzia, inne akcesoria
Pędzle ławkowce
Pędzle owalne
Pędzle okrągłe
Pędzle płaskie
Pędzle plastikowe
Pędzle kątowe
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - szczotki druciane
Narzędzia malarskie - inne szczotki
Szpachle malarskie
Szpachle inne
Pędzle angielskie - w zestawach
Pędzle angielskie - A B Lux
Pędzle angielskie - B standard
Pędzle angielskie - castor
Pędzle angielskie - dwukomponentowe
Pędzle angielskie - kryte blachą
Pędzle angielskie do akrylu
Pędzle seria pro - pierœcieniowe
Pędzle seria pro - płaskie
Pędzle seria pro - do akrylu i farb wodnych
Pędzle seria pro - angielskie></A></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>
            <A HREF=Pędzle seria pro - kaloryferowe
Inne narzędzia budowlane
Budowlane - pace styropianowe
Budowlane - pace z tworzywa
Budowlane - pace ze stali nierdzewnej
Budowlane - kielnie do spoin
Budowlane - kielnie trójkątne
Budowlane - kielnie trapezowe
Budowlane - kasy i pojemniki
Budowlane - wiadra budowlane
Budowlane - mieszalniki
Budowlane - zdzieraki
Hotelowe - balsamy,płyny, szampony
Hotelowe - mydełka
Hotelowe - pałeczki, waciki, płatki
Czepki kąpielowe
Pantofle
Rękawice ochronne
Opakowania
Torby
Igielniki
Szpadki, mieszadełka
Zapałki reklamowe
Galanteria hotelowa - inne