BEFASZCZOTPo wkroczeniu radzieckich wojsk na teren Bielska i Białej w styczniu 1945 roku do fabryki zgłosiło się 15 jej byłych pracowników, by kontynuować pracę. Pierwszym ich zadaniem było zabezpieczenie zdewastowanego mienia. W trakcie działań wojennych park maszynowy został zdekompletowany, a pisaną w języku niemieckim dokumentację techniczną niszczyły wojska radzieckie. Tylko nieliczne egzemplarze albumów, katalogów i ofert z okresu do 1945 roku zdołano uratować. Wywieziono z zakładu obrabiarki do metali, pasy transmisyjne, maszyny do pisania i liczenia, sieć łączności, dokumentację techniczną zakładu i parku maszynowego. Do rozpoczęcia produkcji pozostało niewiele surowców, pusty był magazyn wyrobów gotowych. Na terenie fabryki zakwaterowała się radziecka jednostka wojskowa. Pod nadzorem kapitana jednostki rozpoczęto w bardzo trudnych warunkach produkcję pędzli w miesiącu marcu 1945 roku. Przejęta przez władze polskie w 1945 roku fabryka posiadała przestarzałe oraz zdewastowane maszyny i urządzenia. Brak było gazu do podgrzewania pieców z kalafonią, używano więc węglowych piecy żelaznych. Przejęte obiekty, które tylko pozornie stanowiły zwartą całość, wymagały już od pierwszej chwili działalności fabryki w wyzwolonej Ojczyźnie poważnych remontów, a przede wszystkim naprawy stropów i dachów. Równolegle z podjęciem prac nad usuwaniem zniszczeń w fabryce przystąpiono do kompletowania i uzupełnienia dokumentacji oraz zabezpieczenia surowców dla szybko uruchamianej produkcji szczotek i pędzli. Już w miesiącu marcu w ciężkich warunkach rozpoczęto produkcję pędzli. Pracownicy otrzymali 200,- zł tytułem zaliczki z Komendy Miasta. W kwietniu uruchomiono produkcję szczotek do koni i do tej produkcji maszyny; piłę tarczową, frezarkę, strugarkę i wtłaczarkę. W fabryce zatrudnionych jest już 50 pracowników. W maju 1945 roku uruchomiono dalszą produkcję szczotek do: ubrań, butów, rąk i do zębów. Dużym zakłóceniem w rozruchu zakładu był pożar w składzie celuloidu, który zniszczył parterowy magazyn z wyrobami gotowymi, surowcami i półfabrykatami. W tym samym miesiącu po opuszczeniu fabryki przez wojsko zakład został przejęty przez Zarząd Przemysłu Galanteryjnego w Katowicach. Fabryka otrzymała nazwę Fabryka Szczotek i Pędzli "BRACIA SENNEWALDT"- pod zarządem państwowym - Biała Krakowska, ul. Paderewskiego 7. Załoga wybrała na dyrektora byłego pracownika Oddziału Obróbki Drewna Jana NIEMCZYKA. Kierownikiem produkcji został Józef ADAMSKI - a fabryka zatrudniała już 80 osób. Do 1947 roku fabryka dynamicznie się rozwija zwiększając potencjał produkcyjny i zatrudnienie. W roku 1947 zakład przejęła Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Krakowie, która zarządzała również Fabryką Szczotek i Pędzli "SANAX". 22 września 1950 roku Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Krakowie dokonała połączenia dawnych firm "BRACIA SENNEWALDT" i "SANAX" w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą PAŃSTWOWA FABRYKA SZCZOTEK i PĘDZLI Bielsko-Biała. W latach 1950-1976 Zakład przechodzi dalsze przeobrażenia organizacyjne. W kwietniu 1951 roku zakład przeszedł pod Zarząd Przemysłu Drzewnego i Szczotkarskiego w Bydgoszczy, który sprawował nadzór nad przedsiębiorstwem do dnia 30 czerwca 1954 roku. Od dnia 1 lipca 1954 roku do 31 października 1958 roku jednostką zwierzchnią przedsiębiorstwa był Zarząd Drobnego Przemysłu Chemicznego w Gliwicach. Od 1 listopada 1958 roku do 31 grudnia 1975 roku zakład podlegał Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Państwowych Przemysłu Terenowego w Katowicach. W tym czasie zakład otrzymuje nazwę: BIELSKA FABRYKA SZCZOTEK I PĘDZLI Przemysłu Terenowego, BIELSKO-BIAŁA, ul. Hibnera 7.

Jak wynika z dotychczasowych informacji, pierwszy okres charakteryzuje się stosunkowo małymi zmianami. Przez 69 lat firma "BRACIA SENNEWALDT" była w posiadaniu tejże rodziny. Okres wojenny tak dla firmy "BRACIA SENNEWALDT" jak i "SANAX" to w zasadzie zarząd okupacyjny. W okresie powojennym do 1975 roku następuje wiele zmian organizacyjnych. Zbyt częste zmiany w konsekwencji miały ujemny wynik w działalności fabryki. Zmiany w podporządkowaniu spowodowane doraźnymi i przemijającymi względami podnosiły koszty i marnotrawiły majątek. Jednak już od roku 1950 następuje stały wzrost produkcji globalnej. W tym okresie najmocniej zaznaczył się w latach 1950-1955, gdzie notuje się wzrost produkcji o 250% w stosunku do okresu lat poprzednich. W latach 1956-1970 wzrost produkcji wynosił od 114% do 194%. W latach 1971-1975 produkcja wzrasta do 134%. Efekty te osiągnięte zostały w znacznym stopniu dzięki wzrostowi wydajności pracy na jednego zatrudnionego, oraz wprowadzeniu postępu technicznego. Ranga Fabryki wzrasta nie tylko ze względu na wielkość produkcji, ale również z uwagi na jej miejsce w eksporcie, który rozpoczęto w 1958 roku. Wyroby trafiały do krajów socjalistycznych, do krajów wysoko gospodarczo rozwiniętych i do krajów "trzeciego świata". Dotychczasowe sukcesy w eksporcie osiągane są przez utrzymywanie wysokiej jakości poszczególnych wyrobów i zachowanie dużej elastyczności w przyswajaniu nowych rozwiązań technologicznych odpowiadającym życzeniom zagranicznych odbiorców. Należy zaznaczyć, że już firma "BRACIA SENNEWALD" dostarczała swe wyroby na obszar całych Austro-Węgier. Posiadała tytuł "DOSTAWCY DWORU CESARSKIEGO W WIEDNIU". Znakiem towarowym jakości wyrobów firmy był wizerunek leżącego jelenia POLONIA, a dla odbiorców zagranicznych rejestrowaną marka ochronna i znak towarowy to FAVORITE. Tym znakiem posługiwano się jako zarejestrowaną marką ochronną i wyróżniającą wyroby.1986-1945 Powstanie FabrykiLata 1976-2000

Szczotki różne
kije do szczotek
Szczotki do obuwia i błota
Szczotki do zwierząt
Szczotki do ubrań
Szczotki do szorowania
Szczotki do zamiatania
Szczotki do mycia wanien i WC
Szczotki kuchenne
Szczotki do szorowania ręcznego
Szczotki do szorowania na kij
Szczotki do zamiatania
Szczotki do zamiatania
Szczotki do zamiatania
Szczotki kuchenne
Szczotki kuchenne
Szczotki kuchenne
Szcoztki kosmetyczne - Pędzle do golenia
Szczotki kosmetyczne - szczoteczki do zebów
Szczotki do włosów
Szczotki do ciała, pumeksy
Szczotki do mycia rąk
Zestawy malarskie, pędzle akcesoria
Pędzle, euromale
Pędzle, narzedzia, inne akcesoria
Pędzle ławkowce
Pędzle owalne
Pędzle okrągłe
Pędzle płaskie
Pędzle plastikowe
Pędzle kątowe
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - wałki i gąbki
Narzędzia malarskie - szczotki druciane
Narzędzia malarskie - inne szczotki
Szpachle malarskie
Szpachle inne
Pędzle angielskie - w zestawach
Pędzle angielskie - A B Lux
Pędzle angielskie - B standard
Pędzle angielskie - castor
Pędzle angielskie - dwukomponentowe
Pędzle angielskie - kryte blachą
Pędzle angielskie do akrylu
Pędzle seria pro - pierœcieniowe
Pędzle seria pro - płaskie
Pędzle seria pro - do akrylu i farb wodnych
Pędzle seria pro - angielskie></A></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>
            <A HREF=Pędzle seria pro - kaloryferowe
Inne narzędzia budowlane
Budowlane - pace styropianowe
Budowlane - pace z tworzywa
Budowlane - pace ze stali nierdzewnej
Budowlane - kielnie do spoin
Budowlane - kielnie trójkątne
Budowlane - kielnie trapezowe
Budowlane - kasy i pojemniki
Budowlane - wiadra budowlane
Budowlane - mieszalniki
Budowlane - zdzieraki
Hotelowe - balsamy,płyny, szampony
Hotelowe - mydełka
Hotelowe - pałeczki, waciki, płatki
Czepki kąpielowe
Pantofle
Rękawice ochronne
Opakowania
Torby
Igielniki
Szpadki, mieszadełka
Zapałki reklamowe
Galanteria hotelowa - inne